Termovízny snímok infrapanelu Heat4All

Tento termovízny snímok z prednej časti H4A infrapanelu bol vyrobený ako súčasť štúdie o meraní účinnosti sálania na Technickej inverzite v Stuttgarte.

Rovnomerné rozloženie tepla po celej prednej časti H4A infrapanelu.

Termovízny snímok H4A