Termovízny snímok infrapanelu DIGELHEAT

Tento termovízny snímok z prednej časti DIGELHEAT infrapanelu bol vyrobený ako súčasť štúdie o meraní účinnosti sálania na Technickej inverzite v Stuttgarte.

Rovnomerné rozloženie tepla po celej prednej časti DIGELHEAT infrapanelu.

Termovízny snímok H4A