DigelHeat- dizajnové infrakúrenie

Všetky nami ponúkané infrapanely sú vyrábané v nemecku z najkvalitnejších a materiálov, za použitia najnovších znalostí a technológií so zohľadnením potrieb a požiadaviek našich zákazníkov.

Infrakúrenie je rýchlo rastúci segment trhu nakoľko poskytuje úsporné, zdravé a nanajvýš komfortné kúrenie na vysokej technickej a dizajnovej úrovni.

H4A Classic

Classic

Infrapanel Obraz

Infrapanel Obraz

Zasklený infraobraz

Zasklený infraobraz

Infrapanel dekoratívne sklo

Infrapanel dekoratívne sklo

 

 

Infrapanel zrkadlo

Infrapanel zrkadlo

 

 

 

 

Infrapanel štrukturované sklo

Infrapanel štrukturované sklo