Akumulačné podlahové kúrenie (do poterov) – ETHERMA

3akumul

 

Už nikdy studené chodidlá!

ETHERMA podlahové vykurovanie do betónového poteru môže byť použité na vykurovanie suchých, vlhkých a dokonca aj mokrých priestorov. Môže byť použité na ohrievanie podlahy, ako doplnkové alebo aj ako plnohodnotné akumulačné kúrenie.

Tento druh podlahového kúrenia je ideálnym vykurovacím systémom najmä pre nízkoenergetické a pasívne domy. Je možné ho použiť takmer nezávisle od zvoleného typu podlahových krytín.

Dvojpólová vykurovacia rohož s ochranným opletením, Typ RGS, RUS, RAS

Podlahové kúrenia ETHERMA Typ RS môžu byť použité, v závislosti od Vašej tarify na elektriku, ako akumulačné, čiastočne akumulačné kúrenie ale aj ako priamotop (v závislosti od hĺbky zabudovania do poterového betónu). Špeciálny harmonikový uchytávací systém rieši jednoduchú a pevnú a presnú pokládku vykurovacieho elementu. Predpokladá sa pokládka medzi dve vrstvy mokrého poteru a teda je potrebné ju robiť v súčinnosti s liatim poterového betónu.

Ochranné vrstvy umožňujú pokládku aj v extrémne vlhkých miestnostiach. Vysokohodnotný dipólový systém je ukončený len jedným pripájacím káblom dĺžky 3 m. za príplatok môže byť dĺžka pripájacieho káblu podľa želania zákazníka.

Výhody
+ výkon od 40 do 240 W/m2
+ takmer nemerateľné magnetické pole <25nT *
+ jeden pripájací kábel
+ flexibilný harmonikový uchytávací systém uľahčuje pokládku
+ ideálny vykurovací systém pre nízkoenergetické a pasívne domy
+ výber z rôznych výkonov umožňuje jednoduché plánovanie a pokládku


Magnetické pole

Každý elektrický vodič vytvára magnetické pole. Pokiaľ ním prechádza elektrický prúd. Podlahové kúrenia od ETHERMY sú dvojpólové vodiče ktorých magnetické polia sa navzájom rušia protismerným tokom elektrického prúdu. WHO odporúča neprekročiť hraničnú hodnotu 100µT (10-4 Tesla). Naše podlahové kúrenia majú hodnoty vytvoreného magnetického poľa od 5 do 25nT (10-9 Tesla). To je 4000 krát menej ako je povolená hraničná hodnota WHO-a je to takmer nemerateľné! Takto malé magnetické pole zodpovedá definícii biologicky priaznivej „elektrosmog-free“ elektroinštalácii.

 

Pomoc pri výbere

100-120W/m2 Do obývacích miestností s menšou potrebou energií ( dobre izolované priestory) – ako priamotopné kúrenie
150-200W/m2 Do obývacích miestností – ako priamotopné, čiastočne akumulačné, alebo ako akumulačné kúrenie
240 W/m² Ako doplnkové kúrenie pri nedostatočnosti podlahového akumulačného kúrenia s položením v hornej vrstve poterového betónu

 

Využite náš projekčný servis.

Náš technik Vám vypočíta vašu potrebu podlahového kúrenia a odporučí Vám aj najvhodnejšiu tarifu.