Tepelná pohoda

Infrakúrenie vytvára maximálnu tepelnú pohodu pri nižšej teplote vzduchu.

2  faktory, ktoré definujú Vašu tepelnú pohodu :

1)       súčet teplôt vzduchu a pevných predmetov v miestnosti  ( 38°-40°C)

2)       rozdiel teplôt vzduchu a pevných predmetov (stien, podláh, predmetov v miestnosti) a ideálny rozdiel je 0-4°C

Infračervené (sálavé) kúrenie ohrieva steny a predmety. Následne sa od stien a predmetov ohrieva vzduch.  Vzduch čerpá teplotu od teplejších stien a je od stien spravidla chladnejší len o 1-2°C  – čím sa spĺňa predpoklad č.1  k dosiahnutiu tepelnej pohody – minimálny rozdiel teplôt! Ak stena dosiahne 21°C dosahujeme ideálnu tepelnú pohodu už pri teplote vzduchu 19°C !

Pre porovnanie pri akomkoľvek konvekčnom kúrení sa najskôr prudko ohreje vzduch pričom steny ostávajú dlho chladné. Výsledný efekt (okrem zrážania sa vodných pár na studených stenách)  je tepelná nepohoda aj pri relatívne vysokej teplote vzduchu. Napríklad ak sú steny studené povedzme 15°C priblížime sa pocitu tepla až pri cca 25°C. A aj keď súčet dosiahnutých teplôt je požadovaných 40°C, rozdiel teplôt je viac ako 4°C a chlad, ktorý ide zo stien pociťujeme ako diskomfort!