Porovnanie s plynom

„Za rozdiel v obstarávacej cene voči plynovému kúreniu kúrite s ELBOTHERM EASY prvých 5 rokov zadarmo!!!“

 

NAVYŠE:

1) Bežné náklady na prevádzku sú porovnateľné s plynovým kúrením!

2) Vďaka infrakúreniu získate na elektriku tarifu DD5 a Vaše náklady na prevádzku všetkých elektrospotrebičov v domácnosti klesnú takmer o 24% !!!

 

porovnanie infrakúrenie s plynom